IBIKORWA BITANDUKANYE ITORERO INKATARIZAKURUSHA RYAGIYE RIKORA

  1. ​Inyubako zose zo muri  College  zanditsweho amazina y’indagagaciro z’umuco nyarwanda,mu rwego rwo kwimakaza indangagaciro duhereye  mu banyeshuri , n’aho twigira . 

  2. Hashinzwe ibyapa biriho indangagaciro na za kirazira by’umuco Nyarwanda muri College.

  3. Muri 2014  haremewe abaturage 168 bagizwe n’imiryango 56 bishyurirwa mutuelle de santé. Mu ntego twari twarihaye yo kuremera  imiryango 50 mu Murenge ishuri ryubatsemo.